Background Image

U vremenu savremenog i brzog načina života ideja vodilja Favorita je optimalnim odnosom kvalitetnih sirovina i ideja u dizajniranju i preradi, na tržištu plasirati produkt koji će, u korišćenju, imati dvodecenijsku upotrebnu vrednost.  
Ne zaboravljamo na ekologiju, jer generacijama koje dolaze želimo ostaviti čistu i zdravu životnu sredinu, i u to ime nudimo izuzetnu servisnu - postprodajnu podršku i snabdevenost rezervnim delovima. Dobar je osećaj znati da se više od 70% sirovina korišćenih u izradi naših proizvoda može reciklirati.
Uživajte!